Lietošanas noteikumi

E-konig.lv lietošanas noteikumi (spēkā no 01.04.2020.)

Pirms izmantojat vai reģistrējaties e-konig.lv (turpmāk tekstā "Tīmekļa vietne"), Jums rūpīgi jāiepazīstās ar šiem noteikumiem. Reģistrējoties e-konig.lv jūs piekrītat tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem. Ja nepiekrītat lietošanas noteikumiem, Jūs nedrīkstat izmantot e-konig.lv pieejamos pakalpojumus.
Lietošanas noteikumos aprakstītas Tīmekļa vietnes funkcijas un Jums pieejamie pakalpojumi, apmeklējot vai iepērkoties tīmekļa vietnē. Lietošanas noteikumi attiecas uz Jūsu reģistrēšanos Tīmekļa vietnē un tās izmantošanu.  Jūs vienmēr varat aplūkot lietošanas noteikumu pašreizējo versiju vai sazināties ar mums, lai saņemtu noteikumus elektroniski uz Jūsu e-pasta adresi.. Šis dokuments ir juridiski saistošs līgums starp Jums kā tīmekļa vietnes e-konig.lv lietotāju un A/S “Konig Distribution” kā tīmekļa vietnes e-konig.lv uzturētājs.
E-konig.lv apmeklētājiem, kuri nav reģistrējušies tīmekļa vietnē nav iespējas aplūkot tīmekļa vietnē pieejamās preces un pakalpojumus. Šiem apmeklētājiem jebkurā gadījumā jāievēro lietošanas noteikumi, Privātuma politika un attiecināmo/saistošo normatīvo aktu prasības.
Piekrītot lietošanas noteikumiem, Jūs apliecināt, ka esat iepazinušies ar lietošanas noteikumiem, Privātuma politiku un visiem attiecināmajiem normatīvajiem aktiem un apņematies tos ievērot, lietojot e-konig.lv tīmekļa vietni.

1. Definīcijas

1.1. Lietošanas noteikumos izmantotajām definīcijām ir šāda nozīme:
1.1.1. “Konts” nozīmē tīmekļa vietnē e-konig.lv Klienta izveidoto kontu;
1.1.2. “Klients” vai “Jūs” nozīmē fizisku vai juridisku personu, kura izmanto e-konig.lv tīmekļa vietni;
1.1.3. “Reģistrēts klients” nozīmē klientu, kuram ir e-konig.lv konts;
1.1.4. “Privātuma politika” nozīmē politiku, ar kuru regulē tīmekļa vietnē publicēto personas datu apstrādi;
1.1.5. “Pakalpojumi” nozīmē jebkādus klientam tīmekļa vietnē e-konig.lv sniegtos pakalpojumus, kurus nodrošinām tikai reģistrētiem klientiem;
1.1.6. “Lietošanas noteikumi” nozīmē šos lietošanas noteikumus, kuri ir publicēti tīmekļa vietnē;
1.1.7. “E-konig.lv” nozīmē A/S “Konig Distribution” – akciju sabiedrību, kura dibināta un darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, juridiskās personas reģistrācijas numurs 40003781777, juridiskā adrese Rīga, Ziepniekkalna iela 21B, LV-1004, kura piedāvā savus produktus un pakalpojumus šajā tīmekļa vietnē un administrē šīs tīmekļa vietnes darbu;
1.1.8. “Tīmekļa vietne” nozīmē tīmekļa vietni, kura pieejama https://e-konig.lv/;
1.1.9. “Iepirkumu grozs” nozīmē reģistrēta klienta izvēlēto un iegādāto preču sarakstu.

2. E-konig.lv konts

2.1. Jums ir tiesības reģistrēties šajā tīmekļa vietnē, lai piekļūtu informācijai par precēm pakalpojumiem un cenām.
2.2. Reģistrēšanās tīmekļa vietnē ir bez maksas.
2.3. Jūs izveidosiet kontu, izmantojot jums piederošu e-pasta adresi. Vienai e-pasta adresei var reģistrēt tikai vienu kontu.
2.4. Tādēļ visai informācijai, kuru sniedzat, atverot savu kontu un konta lietošanas laikā, vai jebkurā laikā pēc tam, jābūt precīzai un pareizai.
2.5. Reģistrējoties tīmekļa vietnē, jūs apliecināt, ka dati, kurus sniedzāt e-konig.lv, ir precīzi un aktuāli.
2.6. e-konig.lv patur tiesības pēc saviem ieskatiem atteikties Jums atvērt kontu, nenorādot jums iemeslu.
2.7. Jums nav tiesību dalīties, piešķirt vai atļaut izmantot Jūsu kontu, pierakstīšanās informāciju trešajām pusēm. Jūs esat vienpersoniski atbildīgi par pierakstīšanās informācijas konfidencialitāti un drošību, kā arī par visām darbībām, kuras varētu notikt jūsu kontā.
2.8. Ja novērojat pazīmes/Jums ir aizdomas, ka Jūsu konts, pierakstīšanās informācija, parole vai cits drošības elements ir nozaudēts, nozagts, piesavināts, izmantots bez atļaujas vai citādi apdraudēts, iesakām nomainīt paroli. Bez liekas kavēšanās Jums jāsazinās ar e-konig.lv, lai noskaidrotu par iespējami neatļautu Jūsu konta, pierakstīšanās informācijas, paroles vai citu drošības elementu izmantošanu. Nepamatota kavēšanās paziņot e-konig.lv ne vien var ietekmēt Jūsu konta drošību, bet arī var nozīmēt Jūsu atbildību par rezultātā radītajiem zaudējumiem.
2.9. Pēc tam, kad saņemts paziņojums par šo lietošanas noteikumu 2.8. punktā norādīto problēmu, e-konig.lv veiks saprātīgas darbības, lai liegtu piekļuvi Jūsu kontam. E-konig.lv negarantē, ka Jūsu kontam piekļuve tiks liegta uzreiz. e-konig.lv neuzņemas atbildību par to, ka piekļuve kontam nav liegta uzreiz vai ja šī darbība prasa ilgāku laiku, nekā Jūs paredzējāt.
2.10. Piekrītot šiem lietošanas noteikumiem, Jūs paziņojat un apstiprināt, ka visas Jūsu kontā veiktās darbības (ieskaitot, bet ne tikai pirkšanu, klikšķināšanu lodziņā, lai paustu piekrišanu, informācijas mainīšanu, pasūtījumu veikšanu, maksājumu veikšanu un citus) uzskatāmas par tikai Jūsu veiktām.
2.11. Jūsu piekļuves tīmekļa vietnei un tās izmantošanas nosacījums ir piekrišana tīmekļa vietnes izmantošanas laikā ievērot visu attiecināmo likumu un normatīvo aktu prasības.
2.12. Šie lietošanas noteikumi attiecas uz Jums kopā ar Privātuma politiku.
2.13. Jūs varat apturēt sava konta darbību jebkurā brīdī, iesniedzot e-konig.lv pieprasījumu. Pēc tam, kad e-konig.lv būs saņēmusi Jūsu pieprasījumu un apstrādājusi to, Jums būs liegta iespēja izmantot Jūsu kontu.
2.14. Pēc Jūsu konta darbības apturēšanas e-konig.lv 6 mēnešus glabās Jūsu konta informāciju. Šajā laikā Jūs varat lūgt e-konig.lv atjaunot Jūsu kontu, nezaudējot informāciju, ja iesniedzat rakstisku lūgumu uz e-konig.lv tīmekļa vietnē norādīto kontaktadresi.
2.15. Ja Jūsu konta darbības apturēšanas periodā Jūs nemaināt savas domas, Jūsu konts tiks dzēsts.
2.16. E-konig.lv patur tiesības liegt piekļuvi jebkuram kontam vai pavisam izdzēst Jūsu kontus, ja tiek pārkāpti šie lietošanas noteikumi, Privātuma politika un citi šajā tīmekļa vietnē minētie nosacījumi un noteikumi.
2.17. Ja Jūsu kontam ir liegta piekļuve, Jūs nevarēsiet iepirkties e-konig.lv un izmantot e-konig.lv pakalpojumus.
2.18. Ja esat pārkāpuši šos lietošanas noteikumus, Privātuma politiku un citus šajā tīmekļa vietnē minētos nosacījumus un noteikumus, Jūs varat sazināties ar e-konig.lv komandu, lai gūtu plašāku informāciju par pārkāpumu un Jūsu konta statusu.

3. Pirkšanas process

3.1. Jebkurš Klients var izmantot tīmekļa vietni, izmantojot reģistrētu kontu. Konta reģistrēšanai izmantotā e-pasta adrese netiks izmantota, lai pierakstītos kontā.
3.2. Reģistrētiem Klientiem pirmā pirkšanas procesa darbība ir došanās uz tīmekļa vietni un pierakstīšanās savā kontā.
3.3. Kad atrodat produktu, kuru vēlaties iegādāties, klikšķiniet, lai to ievietotu jūsu pirkumu grozā. Norēķinoties Jūs nokļūsiet lapā, kurā jāievada informācija par piegādi, un rēķina informācija. Kad būsiet ierakstījuši šo informāciju un izvēlējušies Jums vēlamo piegādes veidu, klikšķiniet uz beidzamā apstiprinājuma pogas, lai pabeigtu pasūtījumu.
3.4. Iesniedzot pasūtījumu, Jūs noslēdzat līgumu un piekrītat apmaksas nosacījumiem.
3.5. Kad veikts maksājums par pasūtītajām precēm, Jūsu pasūtījums tiks nodots izpildei.
3.6. Par Jūsu pasūtījuma statusu Jūs saņemsiet informāciju e-pastā no e-konig.lv.

4. Tīmekļa vietnes saturs

4.1. Tīmekļa vietnē ir e-konig.lv piedāvāto produktu saraksti, apraksti un attēli.
4.2. E-konig.lv nesniedz apgalvojumus par šo sarakstu, aprakstu, attēlu un cenas pilnīgumu, precizitāti, derīgumu vai savlaicīgumu. Šī informācija un tīmekļa vietnē minēto produktu pieejamība var jebkurā brīdī bez brīdinājuma mainīties.
4.3. Dažiem produktiem var būt marķējums par vecuma ierobežojumu, vai tie var būt paredzēti tikai noteikta vecuma cilvēkiem. Iegādājoties preci, kurai ir vecuma ierobežojums, Jūs apliecināt, ka esat atbilstošā vecumā.

5. E-konig.lv tiesības

5.1. E-konig.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc pašas ieskatiem mainīt, pārtraukt piekļuvi vai apturēt kādu vai visas tīmekļa vietnes funkcijas, kā arī mainīt elementu izkārtojumu tīmekļa vietnē.
5.2. E-konig.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc pašas ieskatiem pārtraukt piekļuvi vai apturēt e-konig.lv tīmekļa vietnes darbību. Šādā gadījumā visi saņemtie un apstiprinātie pasūtījumi tiks izpildīti, savukārt jaunus pasūtījumus tīmekļa vietnē e-konig.lv vairs nevarēs veikt.
5.3. Apkalpošanas noteikumu izmaiņu gadījumā (piemēram, izmaiņas tirgus apstākļos, likumos utt.) e-konig.lv ir tiesības mainīt pakalpojumu sniegšanas sfēru vai veidu, liegt piekļuvi pakalpojumiem vai pārtraukt to sniegšanu. Ja Klients nepiekrīt šādām izmaiņām, viņam jāpārtrauc izmantot e-konig.lv pakalpojumi.
5.4. Ja Klients mēģina mazināt e-konig.lv darbības stabilitāti, drošību vai nepilda savus pienākumus, e-konig.lv ir tiesības pēc saviem ieskatiem, bez brīdinājuma nekavējoties Klientam liegt vai pārtraukt piekļuvi tīmekļa vietnei e-konig.lv, vai slēgt Klienta kontu.

6. Trešo pušu vietnes

6.1. Tīmekļa vietnē un sniegtās atsauces uz trešo pušu nosaukumiem, marķējumu vai pakalpojumiem vai saites uz trešo pušu vietnēm nav trešās puses vai tās informācijas, produktu vai pakalpojumu apstiprinājums, sponsorēšana vai ieteikums.
6.2. E-konig.lv neuzņemas atbildību par nevienu ar trešo pusi saistīto vietni vai saiti, kura atrodas saistītā vietnē, ieskaitot trešo pušu sociālo tīklu platformas, kuras e-konig.lv izmanto vai ar kurām citādi mijiedarbojas. e-konig.lv neuzņemas atbildību arī par šādas vietnes vai platformas operatora rīcību vai nolaidību. Šādas trešās puses vietnes vai platformas jūs lietojat ar pašu risku, to izmantošanu regulē šīs trešās puses noteikumi un politika (ieskaitot tās Privātuma politiku).

7. Konfidencialitāte

7.1. E-konig apzinās, ka, sniedzot pakalpojumus, saņem personīgas dabas, konfidenciālu informāciju, ieskaitot, taču neaprobežojoties ar Jūsu personas datiem un/ vai jebkādu citu Jūsu sniegto informāciju un dokumentiem, kā arī informāciju, kura saistīta ar Jūsu un e-konig.lv attiecībām. Tādēļ e-konig.lv apņemas uzticami un stingri glabāt visu konfidenciālo informāciju un izmantot to tikai pakalpojumu sniegšanai un nekādam citam mērķim, un to neizpaust trešajām pusēm.
7.2. Pienākums ievērot konfidencialitāti ir spēkā, ja nav citāda vienošanās, vai ja likumos, noteikumos vai ar valsts iestādes rīkojumu noteiktajos gadījumos e-konig.lv nepieprasa izpaust šādu informāciju, kā arī tad, ja attiecīgā informācija jau nav publiski pieejama.

8. Intelektuālais īpašums

8.1. Šīs tīmekļa vietnes saturu, piemēram, tekstu, grafiku, attēlus, prečzīmes, pakalpojumu zīmes, logotipus un citus materiālus aizsargā autortiesību un citu intelektuālā īpašuma tiesību likumi Latvijas Republikā un Eiropā, un tas pieder A/S “Konig Distribution”. Neatļauti izmantojot šo saturu, var pārkāpt autortiesību, prečzīmju un citus likumus. Nedrīkst pārdot, pārveidot, reproducēt, rādīt, publiski demonstrēt, izplatīt, radīt atvasinājumus vai citādi jebkādā veidā izmantot šīs tīmekļa vietnes saturu sabiedriskam vai komerciālam mērķim. Šīs tīmekļa vietnes satura izmantošana citā tīmekļa vietnē vai tīklā savienotu datoru vidē jebkādam mērķim ir aizliegta.
8.2. Jūs atzīstat, ka e-konig.lv pieder ekskluzīvas tiesības uz e-konig.lv prečzīmēm. Nav atļauts izmantot e-konig.lv kā kāda produkta, pakalpojuma, domēna vai uzņēmuma nosaukuma daļu, un nav atļauts veikt vai pilnvarot veikt darbības, kuras neatbilst e-konig.lv ekskluzīvajām tiesībām uz prečzīmēm Jūsu un e-konig.lv juridisko attiecību laikā, ja vien neesat iepriekš saņēmuši e-konig.lv piekrišanu. Tādā gadījumā stingri jāievēro piekrišanā norādītais apmērs. Nekas, kas minēts šajos lietošanas noteikumos, Jums nepiešķir īpašuma vai citas tiesības uz tīmekļa vietni, bet tikai nepieciešamās tiesības, kuras ļauj piekļūt tīmekļa vietnei un izmantot e-konig.lv pakalpojumus.

9. Sūdzības

9.1. Ja neesat apmierināti ar e-konig.lv pakalpojumiem, savas sūdzības varat sūtīt mūsu Klientu apkalpošanas dienestam. Jums skaidri jānorāda, par ko vēlaties iesniegt sūdzību. Tā varēsim atšķirt sūdzības no parastiem jautājumiem.

10. Dažādi

10.1. Reglamentējošie likumi. Šos lietošanas noteikumus, Privātuma politiku un citus dokumentus (ja tādi ir) reglamentē un interpretē atbilstoši Latvijas Republikas likumiem. Visas domstarpības, kuras radušās saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem, Privātuma politiku un citiem dokumentiem (ja tādi ir), jārisina pirkuma līgumā norādītajā kārtībā.
10.2. Šie lietošanas noteikumi ir spēkā, kamēr turpināt lietot tīmekļa vietni. Uz Jums tiks attiecināta tā lietošanas noteikumu redakcija, kura bija spēkā, kad Jums tika sniegti attiecīgie pakalpojumi.
10.3. Grozījumi. Šiem lietošanas noteikumiem, kā arī papildu noteikumiem un nosacījumiem ir iespējamas izmaiņas. Informācija par izmaiņām būs pieejama e-konig.lv tīmekļa vietnē. Ja nepiekrītat izmaiņām, jūs varat pārtraukt līgumu ar e-konig.lv saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem.
10.4. Ja tiesa vai juridiskā vara atzīst kādu no šo lietošanas noteikumu punktiem par nederīgu, neizpildāmu vai neatbilstošu likumam, citi noteikumi paliek spēkā, un iespēju robežās nederīgais noteikumu punkts jāgroza, lai tas būtu derīgs, izpildāms un atbilstošs likumam.